Blog

Kategoritë

Emaili, ose posta elektronike, në ditët e sotme është një nga format më të përdorura të komunikimit si brenda ashtu edhe jashtë vendit të punës. Për arsye të shumta, ju do të përdorni email-in pa marrë parasysh pozitën ose industrinë ku punoni. Për shembull, ju do të duhet të thirrni një takim të rëndësishëm,...
Shkathtësitë e forta (hard skills) ju ndihmojnë të punësoheni. Por shkathtësitë e buta (soft skills) ju ndihmojnë të promovoheni në punë. 1. Komunikimi: Dëgjoni pa ndërhyrë të tjerët; Flisni me ton pozitiv; Kushtojini vëmendje gjuhës së trupit tuaj. 2. Bindja: Identifikoni se për çfarë kanë interes...
Studentëve shpesh u kërkohet të shkruajnë letër motivimi për studime, apo aplikim në një kurs ose program. Në vijim do të japim disa këshilla kryesore se si të shkruani një letër motivimi për studime. Interesi juaj Hapi i parë me rëndësi është të fokusoheni për të kuptuar apo shpjeguar pse jeni të interesuar në...
Shpesh të menduarit për atë se cfarë dëshirojmë të ‘bëjmë’ në të ardhmen shkakton një sens paniku tek ne. Sigurisht, ky është një vendim i rëndësishëm dhe ndodh që shumë njerëz të mos zgjedhin karrierën e tyre derisa të fillojnë të punojnë. Gjithashtu, ka shumë të atillë që...
Me përhapjen e vazhdueshëm të virusit COVID-19, shumë kompani dhe biznese u kanë kërkuar punonjësve të punojnë nga shtëpia apo në distancë. Duke parë efektet e pandemisë, ka gjasa që kjo situatë të vazhdojë përgjatë tërë vitit. Përderisa kjo mund të duket një ndryshim i thjeshtë, puna në distancë mund...
A jeni duke menduar për një ndryshim karriere? Njerëzit kërkojnë të ndryshojnë karrierën për arsye të ndryshme. Qëllimet ose vlerat e punës suaj mund të kenë ndryshuar. Ju mund të keni zbuluar interesa të reja apo mund të dëshironi të fitoni më shumë para ose të keni orar fleksibël. Nëse po mendoni për një...
Shkathtësitë e buta (soft skills) përfshijnë aftësi të përgjithshme që kërkojnë shumica e punëdhënësve kur rekrutojnë, dhe janë të nevojshme për shumicën e vendeve të punës. Ato nganjëherë quhen shkathtësi të transferueshme ose shkathtësi punësimi. Përderisa shkathtësitë e forta (apo hard skills)...
Praktika e punës (praktika profesionale, stazhi ose internshipi) është mundësi që u ofrohet të rinjëve për të fituar përvojë pune në një industri specifike. Programi i praktikës profesionale është gjithashtu një hap i rëndësishëm për orientim dhe ndërtim të karrierës së qëndrueshme. Nëse po hyni për...
Rregullat e mirësjelljes kanë rëndësi të madhe në bashkëveprimin tonë të përditshëm në vendin e punës dhe mund të bëjë ndryshim akoma më të madh në mundësitë tona të promovimit në karrierë . Por jo të gjithë e dinë se çfarë do të thotë të kesh mirësjellje. Në vijim...