Kërko Punë: Konkurse dhe Oferta për Punësim

Advertisement
YMCA Prishtinë Jan, 15
Komuna Shtime Shtime Jan, 15
Komuna Shtime Shtime Jan, 15
British Embassy Prishtinë Jan, 14
Komuna e Obiliqit Obiliq Jan, 14
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) Shterpcë Jan, 14
British Embassy Prishtinë Jan, 14
Zyra Kombëtare e Auditimit Prishtinë Jan, 14
Komuna e Gjilanit Gjilan Jan, 14
Edukator/e (2) e re Punë
Komuna e Drenasit Drenas Jan, 14
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) Kosovë Jan, 13
Zyra e Kryeministrit Prishtinë Jan, 13
Komuna e Drenasit Drenas Jan, 13
IPKO Prishtinë Jan, 13
Kalkulant/e Punë
Aztech Prishtinë Jan, 11
USAID Kosovo Prishtinë Jan, 11
  • Kërko punë: Të gjitha konkurset dhe oferta pune, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, duke përdorur një platformë të vetme.
  • Apliko për punë: vizito faqen Resurse për punë për shumëllojshmëri të dokumenteve për t’ju ndihmuar dhe udhëzuar gjatë procesit të punëkërkimit dhe punësimit.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.