Kërko Punë: Konkurse dhe Oferta për Punësim

Advertisement
Komuna e Istogut Istog Nën, 27
QKMF Istog Istog Nën, 27
Komuna e Ferizajt Ferizaj Nën, 27
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Nën, 27
Komuna e Novobërdës Novobërdë Nën, 27
Mësues/e Punë
Komuna e Pejës Pejë Nën, 26
World Health Organization Prishtinë Nën, 26
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kosovë Nën, 26
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Nën, 26
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Nën, 26
Komuna e Novobërdës Novobërdë Nën, 26
Vozitës/e Punë
Komuna e Drenasit Drenas Nën, 25
Komuna e Drenasit Drenas Nën, 25
EUSR in Kosovo Prishtinë Nën, 25
EUSR in Kosovo Prishtinë Nën, 25
Community Development Fund (CDF) Prishtinë Nën, 24
forumZFD Prishtinë Nën, 23
Komuna e Rahovecit Rahovec Nën, 23
Komuna e Rahovecit Rahovec Nën, 23
Resonance Global Prishtinë Nën, 23
UN Resident Coordinator Office Prishtinë Nën, 23
GSI Associates Prishtinë Nën, 23
GSI Associates Prishtinë Nën, 23
Infrakos SHA Fushë Kosovë Nën, 23
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK) Prishtinë Nën, 23
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK) Prishtinë Nën, 23
GIZ Prishtinë Nën, 21
  • Kërko punë: Të gjitha konkurset dhe oferta pune, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, duke përdorur një platformë të vetme.
  • Apliko për punë: vizito faqen Resurse për punë për shumëllojshmëri të dokumenteve për t’ju ndihmuar dhe udhëzuar gjatë procesit të punëkërkimit dhe punësimit.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.