Blog > Udhëzues për karrierë

Si t’i zhvilloni shkathtësitë e buta në 2022?

Si t’i zhvilloni shkathtësitë e buta në 2022?

Shkathtësitë e buta (soft skills) përfshijnë aftësi të përgjithshme që kërkojnë shumica e punëdhënësve kur rekrutojnë, dhe janë të nevojshme për shumicën e vendeve të punës. Ato nganjëherë quhen shkathtësi të transferueshme ose shkathtësi punësimi.

Përderisa shkathtësitë e forta (apo hard skills) janë shkathtësi të nevojshme për të bërë një punë specifike, përgjithësisht të fituara përmes punës, mësimit ose trajnimit profesional, shkathtësitë e buta janë ato të llojit që ju i fitoni përmes përvojës në jetë apo mënyra sesi ju:

 • komunikoni dhe silleni me të tjerët;
 • merrni vendime;
 • organizoni veten dhe punoni.

Punëdhënësit zakonisht kërkojnë njerëz me shkathtësi të buta që i përshtaten kulturës së kompanisë së tyre. Aplikimi dhe intervista juaj e punës duhet të dëshmojnë se shkathtësitë tuaja të buta përputhen me të tyre.

Sipas një studimi, shtatë karakteristikat kryesore të suksesit në një prej kompanive kryesore në botë si Google janë të gjitha shkathtësi të buta:

 • të jesh një trajner i mirë;
 • të komunikoni dhe dëgjoni mirë;
 • të keni parasysh vlerat dhe këndvështrime të ndryshme;
 • të jeni mbështetës ndaj kolegëve;
 • të mendoni në mënyrë kritike dhe të zgjidhni problemet;
 • të krijoni lidhshmëri me ide komplekse.

Ju mund të dëshironi të zhvilloni shkathtësi të reja të buta ose keni nevojë për këshilla se si të tregoni se i keni ato kur jeni në një intervistë pune.

Në vijim do të përqëndrohemi në 5 shkathtësitë më të mira të punëdhënësve që kërkojnë. Lexoni këshillat tona se si mund t’i zhvilloni këto shkathtësitë dhe të dalloheni nga kandidatët e tjerë në procesin e intervistimit.

Shkathtësitë e komunikimit

Komunikimi është një shkathtësi e rëndësishme për një gamë të gjerë të punëve dhe sektorëve, si:

 • Komunikim dixhital dhe IT – komunikim i qartë me email;
 • Marketing – komunikime të mira për audiencën tuaj;
 • Shërbime – që kanë të bëjnë me klientët;
 • Përkujdesje dhe punë sociale – ndihmë dhe kujdes për njerëzit;

Zhvilloni shkathtësitë tuaja të komunikimit duke takuar njerëz të rinj dhe duke punuar me ta. Ju mund të:

 • Bashkoheni me një ekip sportiv ose klub të arteve krijuese;
 • Të punoni si vullnetar;
 • Të mbani një fjalim në publik;
 • Të merrni pjesë në një kurs online;
 • Apo të bëni një prezantim në punë.

Nëse dëshironi të ndërtoni vetëbesimin tuaj, mund të praktikoni dhe zhvilloni shkathtësitë tuaja të komunikimit me familjen dhe miqtë si:

 • Organizoni një aktivitet – si p.sh. një kuiz;
 • Situata praktike – “si do të trajtonit një ankesë të klientit”;
 • Praktikoni duke shkruar email-a ose letra;
 • Praktikoni me zë një intervistë pune.

Shkathtësitë drejtuese apo të lidershipit

Shpesh punëdhënësit i asociojnë shkathtësitë e mira drejtuese me shkathtësitë e menaxhimit.

Edhe nëse nuk jeni në pozitë menaxheriale, ju sigurisht keni pasur përvojë lidershipi, si:

 • Menaxhimi i kohës;
 • Menaxhimi i konfliktit;
 • Zgjidhja e problemeve;
 • Mentorimi.

Nëse dëshironi të zhvilloni aftësitë tuaja drejtuese ju mund të:

 • Mentorni një student;
 • Organizoni kalendarin tuaj duke krijuar një orar kohor;
 • Zgjidhin konfliktin mes miqve ose kolegëve;
 • Motivoni të tjerët – ju mund ta bëni këtë duke organizuar aktivitete, argëtim ose edukim si një kuiz;
 • Mësoni aftësi për të tjerët – ju mund të krijoni manuale udhëzimesh ose video për t’i ndarë me familjen dhe miqtë.

Shkathtësitë pozitive

Qëndrim (attitude) është diçka që shumë punëdhënës e vlerësojnë. Punëdhënësit kërkojnë njerëz që shohin zgjidhje, jo probleme.

Kjo shkathtësi e butë është mund të reflektohet gjatë një interviste për punë. Ju mund të tregoni që keni një qëndrim të mirë dhe jeni të lumtur që takoni njerëz.

Punëdhënësit duan dikë që është i lumtur në punë dhe që shoqërohet me anëtarët e tjerë të ekipit.

Për të zhvilluar aftësitë tuaja pozitive ju mund të:

 • Motivoni një ekip;
 • Përpiquni të nxjerrni sa më mirë nga një situatë e vështirë;
 • Krijoni network – qoftë për punë apo edukim, kjo tregon një qëndrim të mirë për të mësuar dhe për tu zhvilluar;
 • Bëhu pjesë e një ekipi – tregohu se je lojtar i ekipit.

Shkathtësitë e fleksibilitetit

Fleksibiliteti u dëshmon punëdhënësve se jeni person i adaptueshëm në situata të ndryshme. Kjo gjithashtu tregon që ju mund ta pranoni ndryshimin dhe të përshtateni për një kohë të shkurtër dhe se jeni të gatshëm të shkoni përtej asaj që duhet të bëni.

Për të zhvilluar shkathtësitë e buta të fleksibilitetit ju mund të:

 • Duhet të riaranzhoni agjendën tuaj për shkak të një emergjence;
 • Duke bërë më shumë se një punë në një kohë;
 • Bëni diçka jashtë zonës tuaj të komfortit;
 • Ndryshoni planet tuaja për të ndihmuar dikë.

Shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve

Punëdhënësit kërkojnë shkathtësitë e buta për zgjidhjen e problemeve sepse kjo tregon se ju mund t’i zgjidhni ato.

Për të zhvilluar shkathtësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve ju mund të:

 • Luani lojëra logjike;
 • Zhvilloni shkathtësitë tuaja të komunikimit;
 • Mësoni të bëni analizën e të dhënave;
 • Provoni të mendoni dhe zhvilloni plane për problemet që keni.

Shkathtësitë e buta dhe punëdhënësit

 • Hulumtoni punëdhënësin – cila është kultura e kompanisë. Shikoni në faqen e tyre të internetit dhe shihni se cilat janë vlerat e kompanisë së tyre;
 • Shikoni përshkrimin e punës që po aplikoni. Ju duhet të jeni në gjendje të gjeni disa nga aftësitë e buta që ata kërkojnë;
 • Përdorni metodën STAR për t’ju ndihmuar të tregoni shkathtësitë e buta në përgjigjet dhe shembujt tuaj.