Blog

Kategoritë

Procesi i rekrutimit përfshin një seri të hapave që merr një punëdhënës për të plotësuar dhe përzgjedhur kandidatin më të kualifikuar për një pozitë pune të hapur. Procesi mund të ndryshojë në varësi të madhësisë dhe nevojave të organizatës, por në përgjithësi përfshin publikimin e hapjes...
Ka shumë debat nëse publikimet e konkurseve të punës duhet të përfshijnë informacionin për pagën. Disa profesionistë argumentojnë se të kesh pagën në postimin e punës është thjesht praktikë e mirë dhe duhet të jetë standard në të gjitha proceset e rekrutimit. Të tjerë besojnë se kjo mund të dobësojë...