Blog

Kategoritë

Përgatitja për intervistë pune mund të duket stresuese, por janë disa hapa që ju mund t’i ndërmerrni për tu përgatitur për një bashkëbisedim të suksesshëm. Hulumtimi dhe përgatitja paraprake mund t'i përcaktojnë shanset për ta fituar punën. Kjo nënkupton kohën për t’i reflektuar qëllimet dhe kualifikimet tuaja...
Ju mund të jeni mësuar, apo shpesh keni dëgjuar, për një format të përgjithshëm dhe tradicional të intervistës për punë ku diskutohet përvoja dhe kualifikimet e mëparshme. Sidoqoftë, intervistat e bazuara në kompetenca janë tërësisht ndryshe. Ato mbështeten në pyetjet të cilat synojnë të zbulojnë se si ju keni...
Një intervistë pune ju jep mundësi për të demonstruar, nëpërmjet shembujve, se si posedoni aftësitë, shkathtësitë, dhe përvojën përkatëse të punës që kërkon pozita. Në vijim do të  flasim për gabimet më të zakonshme gjatë intervistës, si dhe lëshimet më të shpeshta të bëra në...