Blog > Udhëzues për karrierë

11 shkathtësitë e buta për t’u promovuar në karrierë

11 shkathtësitë e buta për t’u promovuar në karrierë

Shkathtësitë e forta (hard skills) ju ndihmojnë të punësoheni. Por shkathtësitë e buta (soft skills) ju ndihmojnë të promovoheni në punë.

1. Komunikimi:

 • Dëgjoni pa ndërhyrë të tjerët;
 • Flisni me ton pozitiv;
 • Kushtojini vëmendje gjuhës së trupit tuaj.

2. Bindja:

 • Identifikoni se për çfarë kanë interes njerëzit e tjerë;
 • Krijoni histori që rezonojnë me to;
 • Komunikoni me koncizitet dhe emocion.

3. Negocimi:

 • Dëgjoni me kujdes;
 • Kuptoni se çfarë dëshiron pala tjetër;
 • Njihni vlerën tuaj;
 • Më pas propozoni zgjidhje që përfitojnë të dyja palët.

4. Ndërtimi i marrëdhënieve:

 • Ndihmoni të tjerët pa kushte;
 • Fokusohuni të gjeni interesa të përbashkëta;
 • Gjithmonë shtoni vlerë përpara se të kërkoni diçka në këmbim.

5. Empatia:

 • Tregoni interes të vërtetë për njerëzit e tjerë;
 • Shikojini gjërat nga këndvështrimi i tyre;
 • Njihni ndjenjat e tyre;
 • Mos gjykoni dhe jini gjithmonë mbështetës;
 • Jini bujar me kohën dhe vëmendjen tuaj.

6. Qëndrimi pozitiv:

 • Mos bëni thashetheme asnjëherë;
 • Mos u ankoni;
 • Kritikoni me masë;
 • Gjithmonë flisni mirë për të tjerët.

7. Puna ekipore:

 • Mos i merrni të gjitha meritat në punë;
 • Festoni fitoret e të tjerëve;
 • Lavdëroni publikisht anëtarët e ekipit me bujari.

8. Zgjidhja e konflikteve:

 • Shmangni konfliktet dhe akuzat;
 • Përqendrohuni në zgjidhjet e problemeve;
 • Kërkoni falje pa kushte kur është faji juaj.

9. Inteligjenca emocionale:

 • Mos veproni kurrë në mënyrë impulsive;
 • Bëni një hap prapa kur jeni të shqetësuar;
 • Kuptoni se çfarë po ndjeni;
 • Kuptoni pasojat e veprimeve tuaja;
 • Pastaj vazhdoni në përputhje me rrethanat.

10. Menaxhimi i kohës:

 • Mësoni të prioritizoni;
 • Mësoni të delegoni;
 • Mësoni të thoni jo.

11. Etika e punës:

 • Merrni përgjegjësi për punën tuaj;
 • Gjithmonë kryeni punën në kohë;
 • Mbani gjithmonë premtimet tuaja;
 • Asnjëherë mos e gjuani përgjegjësinë të tjerët.

***

Lexo më shumë: Rregullat e mirësjelljes në vendin e punës