126 shpallje aktive

Portal për punë, praktikë, grante, tendera, bursa dhe trajnime.

Publiko konkurs për të pranuar
aplikantë të kualifikuar.
Publiko

Konkurset e Fundit

06/10/2022
Tendera
OSCE Kosovë
Supply and delivery of an Electrical Forklift for the OSCE Mission in Kosovo REFERENCE NUMBER RFQ/KOS/650710/2022 PROCUREMENT PROCEDURES Request for Quotation (RFQ) LAUNCH DATE 05 October 2022 DEADLINE 25 October 2022 - 12:00 , Europe/Vienna EXPECTED CONTRACT DURATION One-off purchase ON BEHALF OF OSCE Mission in Kosovo Summary of Requirements Selected company will be required to deliver/supply an Electrical Forklift, with a capacity of up to 2500 lb, a lift height of max. 20 feet and the capability to stack goods at a 90-degree angle. More details are provided in the enclosed documentation. Download bidding documents.
06/10/2022
Punë
Komuna Gjakovë Gjakovë
RN00009886 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 06/09/2022 Afati për aplikim: 06/10/2022 - 20/10/2022 Drejtor i Teatrit të Qytetit Hadi Shehu   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
06/10/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009945 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 15/09/2022 Afati për aplikim: 06/10/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003258 | RN00009521 | Zyrtar i burimeve njerëzore | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
06/10/2022
Punë
Komuna Klinë Klinë
RN00009944 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 15/09/2022 Afati për aplikim: 06/10/2022 - 14/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003347 | RN00009617 | Zyrtar për Leje Ndërtimore | Profesional 2 | 6 | Komuna Klinë   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.
06/10/2022
Punë
Komuna Klinë Klinë
RN00009883 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 06/09/2022 Afati për aplikim: 06/10/2022 - 14/10/2022 Mësimdhënës/e (6)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.  
05/10/2022
Tendera
Agjencia Kadastrale e Kosovës Kosovë
Kërkesë për Shprehje të Interesit  Shteti: Kosovë  ID e projektit: P164555 Emri i kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore Nr. Identifikues i kontratës: XK-KCA-315946-CS-CQS   Zhvillimi i Strategjisë së TI-së, Planit Implementues dhe Arkitekturës së Sistemit të AKK-së (Numri i referencës së kontratës: XK-KCA-315946-CS-CQS)  Informacionet e përgjithshme  Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një Kredi nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim  (IDA) e Grupit të Bankës Botërore në vlerë prej 14.60 milion EUR për të financuar  Projektin e Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP),  që...
05/10/2022
Praktikë
GIZ Kosovo Germany
Are you studying in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo , Croatia, North Macedonia, Montenegro or Serbia or will you graduate in 2022? Are you interested to gain practical work experience in Germany within the framework of an internship? If you can answer these questions with ‘yes’, you are invited to apply for our Internship Programme of German Business – the call for application is open from October 1st to November 15th, 2022! Your time in Germany will have a huge positive impact on your professional and personal development which will increase your employability upon your return back home. You will be able to get a decent job related to your education much faster and easier. This way, your new experience and contacts will also strengthen the economic development in your home countries and promote bilateral economic relations both with Germany and within the region. This exchange and the associated alumni network make the programme an important...
05/10/2022
Punë
US Embassy Kosovo Prishtinë
FROM: Human Resources Office POSITION TITLE: Human Resources Assistant -ADVERTISEMENT GRADE & SALARY: FSN-8; € 23,021.00 POSITIONS: 1 WHO MAY APPLY: All Interested Applicants /All Sources The U.S. Mission in Pristina, Kosovo is seeking an eligible and qualified applicant for the position of Human Resources Assistant. The vacancy announcement opens on Wednesday, October 5, 2022, and closes on Wednesday, October 19, 2022 . To review the Vacancy Announcement, please go to: https://xk.usembassy.gov/embassy/jobs/ All currently available local positions are posted on the Electronic Recruitment Application (ERA) web page powered by Monster.com. Applications must be completed and submitted through ERA. Paper or e-mailed applications will not be accepted! For any questions, do not hesitate to contact the Human Resources Team at: PristinaRecruitment@state.gov
05/10/2022
Punë
US Embassy Kosovo Prishtinë
FROM: Human Resources Office POSITION TITLE: Human Resources Clerk -ADVERTISEMENT GRADE & SALARY: FSN-6; € 17,471.00 POSITIONS: 1 WHO MAY APPLY: All Interested Applicants /All Sources The U.S. Mission in Pristina, Kosovo is seeking an eligible and qualified applicant for the position of Human Resources Clerk. The vacancy announcement opens on Wednesday, October 5, 2022 and closes on Wednesday, October 19, 2022. To review the Vacancy Announcement, please go to: https://xk.usembassy.gov/embassy/jobs/ All currently available local positions are posted on the Electronic Recruitment Application (ERA) web page powered by Monster.com. Applications must be completed and submitted through ERA. Paper or e-mailed applications will not be accepted! For any questions, do not hesitate to contact the Human Resources Team at: PristinaRecruitment@state.gov
05/10/2022
Punë
Komuna Dragash Dragash
RN00009940 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 14/09/2022 Afati për aplikim: 05/10/2022 - 12/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003412 | RN00009685 | Zyrtar për Regjistrim të Adresave | Profesional 2 | 7 | Komuna Dragash   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.
05/10/2022
Punë
Komuna Dragash Dragash
RN00009938 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 14/09/2022 Afati për aplikim: 05/10/2022 - 12/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003041 | RN00009299 | Zyrtar për Gjendje Civile 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Dragash   Për më shumë detaje kliko në linkun Apliko Tani  më poshtë.
05/10/2022
Tendera
Ministria e Shëndetësisë Kosovë
Request for Expression of Interest  Country: Kosovo  World Bank Loan/Credit Name: Kosovo Emergency COVID-19-Additional Financing Project ID: P173819 Ref. No.: AF-XK-MoH-240181-CS-CQS Implementation of the Communication Campaign on COVID-19 Pandemic  Response, Vaccination, and Health Services Continuity  Background:  At the request of the Government for support to respond to COVID-19 emergency, the  Kosovo Emergency COVID-19 Project (P173819) was approved on May 20, 2020, with  Additional Financing (AF) approved in June 2021. Both the Kosovo Emergency COVID 19 and AF project’s objective is to prevent, detect, and respond to the threat posed by COVID-19 and strengthen national systems for public health preparedness in Kosovo.  The following are the components of the project:   Component 1: Health Care delivery and health system strengthening; Component 2: Supporting households to comply with...
04/10/2022
Punë
UN Habitat Kosovo Prishtinë
Functional Title:  Urban Development Associate Duty Station of Assignment:  Prishtina with travel to selected municipalities (Prizren and Mitrovica) Type of Contract:  Individual Contract (Consultancy Assignment) Duration of Assignment:  3 working months over the period Oct 2022 – Jan 2023 Closing date for applications:  12 October 2022 BACKGROUND The United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) is the lead United Nations agency for cities and human settlements. The agency is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all and sustainable development. UN-Habitat has been actively assisting Kosovo institutions in the field of governance, spatial planning and municipal administration since 1999. Currently UN-Habitat is implementing the Inclusive Development Programme (2016-2021+) which aims to build municipal planning and...
03/10/2022
Punë
IPKO Prishtinë
Udhëheqës/e i/e Njësisë për Shitje me Shumicë i raporton Drejtorit të Departamentit të Marketingut  dhe do t’i ketë këto përgjegjësi: Menaxhon tërë biznesin e shitjes me shumicë nga planifikimi strategjik deri te aktivitetet me qëllim që të siguroj arritjen e targeteve të hyrave dhe të kostove nga shitja me shumicë. Menaxhon të hyrat dhe marzhën bruto të biznesit të shitjes me shumicë si dhe të gjitha angazhimet me partnerët e jashtëm ndërkombëtar. Drejton dhe negocion marrëveshjet komerciale të shitjes me shumicë për roaming me partner të brendshëm/jashtëm dhe siguron menaxhim efektiv të tarifave të roaming-ut dhe korrigjimin e normave efektive në mënyrë të vazhdueshme. Drejton dhe menaxhon modelet komerciale për mbështetje...
03/10/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009879 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 02/09/2022 Afati për aplikim: 03/10/2022 - 17/10/2022 Punëtor Tekniko - Shërbyes   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
03/10/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00009874 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 01/09/2022 Afati për aplikim: 03/10/2022 - 17/10/2022 Drejtor/e ne SHFMU (6)   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.    
01/10/2022
Grante
Embassy of the Czech Republic in Pristina Kosovë
The Embassy of the Czech Republic in the Republic of Kosovo announces a call for identification of  Local Small Scale Projects (SSP) within the Czech Republic Transition Promotion Program  in Kosovo in 2023. The program will be financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Project proposals should be in line with the priorities of promoting human rights and transformation cooperation and with the focus of the Czech Transition Cooperation Program, in particular: support for civil society, including human rights defenders promotion of freedom of expression and access to information, including media freedom promotion of equal and the widest possible political participation support for the building of the rule of law institutions promotion of equality and non-discrimination human rights promotion in employment and environmental issues. The maximum amount of the budget is 500,000 CZK. In the attached SSP...
01/10/2022
Grante
Komuna Prizren Prizren
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Prizrenit, u bën: THIRRJE PUBLIKE 1. Për të gjitha Organizatat Jo-Qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i cili është 1 fokusuar në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe që përfshijnë aktivitete të realizuara në Komunën e Prizrenit, të aplikojnë për mbështetje financiare:   Në fushën e kulturës: U dedikohet organizatave kulturore që zhvillojnë dhe organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore dhe festivale me karakter afatshkurtër në nivelin komunal. Aktivitete që kanë për qëllim pasurimin e kalendarit vjetor kulturor të qytetit, aktivitete që kontribuojnë në shumëllojshmërinë artistike dhe aktivitete që...
30/09/2022
Punë
Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës Prishtinë
RN00010054 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 30/09/2022  Recepsionist/e   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
30/09/2022
Tendera
Millennium Challenge Corporation (MCC) Kosovë
Design and implementation Consultant for the Inclusive Energy Sector Workforce Activity   Country:   Kosovo Notice/Contract Number:   KOS 3010 Publication Date:   Sep 29, 2022 Deadline:   Oct 28, 2022 Agency:   Millennium Challenge Corporation (MCC) Buyer:     Original Language:   English   SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE (SPN) Country Kosovo Project Name MCA-Kosovo Procurement Title Design and implementation Consultant for the Inclusive Energy Sector Workforce Activity Procurement Ref. Number KOS 3010 Procurement Plan Reference Interim Procurement Plan Type of Procurement Consulting Services (Firms) Employer MCA Kosovo Publication Date 29th September 2022 Submission Deadline 5:00 pm CET, (GMT+2) 28th October 2022 MCA Kosovo now invites proposals from legally constituted...
30/09/2022
Punë
Helvetas Kosovo Prishtinë
Vacancy Announcement  The Decentralisation and Municipal Support program (DEMOS) works in 38 municipalities in Kosovo and the  main objective is “Improved performance of municipalities in governance, management and services  contributing to increased citizens’ satisfaction”. Currently the project is looking the following position to be based at the Ministry of Local Government Administration (MLGA):  Legal Consultant The following is a summary of key responsibilities. A more detailed job responsibilities are further elaborated in the Terms of Reference. Support the Deputy Secretary General and the MLGA on legal matters related to the mandate of the MLGA; Identify gaps and support the legal department in improving its functioning in general; Support the legal department to improve the process of legality review of municipal acts; Advise and provide legal support to the decision of the Deputy Secretary General...
30/09/2022
Punë
Komuna Drenas Drenas
RN00009914 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 09/09/2022 Afati për aplikim: 30/09/2022 - 10/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003403 | RN00009676 | Zyrtar për Mirëqenie Sociale 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Drenas   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
Komuna Lipjan Lipjan
RN00010040 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 29/09/2022 Afati për aplikim: 20/10/2022 - 03/11/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003463 | RN00009736 | Inspektor i Tregut | Profesional 1 | 6 | Komuna Lipjan   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
29/09/2022
Punë
KOSTT Kosovë
Bazuar në nenin 8 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 të Republikës së Kosovës, nenin 4, paragrafi 1,2,3,4,5 dhe nenin 5 të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik si dhe pikën 9.2 dhe 5.1.1 të Politikës së Rekrutimit, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh.a. shpall:   KONKURS PUBLIK   Për pranimin në punë: 7 (shtatë) Operatorë në nivelin 110(220)/x kV/kV Kushtet e përgjithshme : Kohëzgjatja e punësimit : Për kohë të pacaktuar. Në tekstin në vijim përdorimi e njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.   Orari i punës: Puna me orar të plotë. Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me...
29/09/2022
Punë
KOSTT Prishtinë
dhe nenin 5 të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik si dhe pikën 9.2 dhe 5.1.1 të Politikës së Rekrutimit, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh.a. shpall:   KONKURS PUBLIK Për pranimin në punë: 1 (një) Specialist për çështje pronësore juridike Kushtet e përgjithshme : Kohëzgjatja e punësimit : Për kohë të pacaktuar. Në tekstin në vijim përdorimi e njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.   Orari i punës: Puna me orar të plotë. Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me politikat e aprovuara të KOSTT-it. Numri i kryesve : 1 (një) Kohëzgjatja e punësimit : Për...
29/09/2022
Punë
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë
RN00009858 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 30/08/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës , Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin Nr. 04/L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall :  KONKURS  Titulli i punës: Udhëheqës Artistik Institucioni: Teatri Kombëtar i Kosovës Vendi: Prishtinë Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e...
29/09/2022
Punë
Agjencia për Informim dhe Privatësi Prishtinë
RN00009911 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002805 | RN00009054 | Zyrtar i lartë për inspektim | Profesional 1 | koef.8 | Agjencia për Informim dhe Privatësi   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
Agjencia për Informim dhe Privatësi Prishtinë
RN00009910 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 13/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0002804 | RN00009053 | Zyrtar inspektimi | Profesional 2 | 7 | Agjencia për Informim dhe Privatësi   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani  më poshtë.
29/09/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009909 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 06/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003257 | RN00009520 | Analist i Buxhetit | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.
29/09/2022
Punë
Komuna Skenderaj Skenderaj
RN00009895 Lloji i rekrutimit: Pranim Data e njoftimit: 08/09/2022 Afati për aplikim: 29/09/2022 - 10/10/2022   Pozitat aktualisht të lira Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni RPC0003258 | RN00009521 | Zyrtar i burimeve njerëzore | Profesional 2 | 7 | Komuna Skenderaj   Për më shumë detaje kliko në linkun  Apliko Tani më poshtë.

Këshilla për Karrierë

Përgatitja për intervistë pune mund të duket stresuese, por janë disa hapa që ju mund t’i ndërmerrni për tu përgatitur për një bashkëbisedim të suksesshëm. Hulumtimi paraprak dhe përgatitja mund të përcaktojnë shanset për ta fituar punën. Kjo nënkupton kohën për t’i reflektuar qëllimet dhe kualifikimet tuaja...
Shkathtësitë e forta (hard skills) ju ndihmojnë të punësoheni. Por shkathtësitë e buta (soft skills) ju ndihmojnë të promovoheni në punë. 1. Komunikimi: Dëgjoni pa ndërhyrë të tjerët; Flisni me ton pozitiv; Kushtojini vëmendje gjuhës së trupit tuaj. 2. Bindja: Identifikoni se për çfarë kanë interes...
Ju mund të jeni mësuar, apo shpesh keni dëgjuar, për një format të përgjithshëm dhe tradicional të intervistës për punë ku diskutohet përvoja dhe kualifikimet e mëparshme. Sidoqoftë, intervistat e bazuara në kompetenca janë tërësisht ndryshe. Ato mbështeten në pyetjet të cilat synojnë të zbulojnë se si ju keni...
Shiko të gjitha shkrimet