Të gjitha listimet

Advertisement
Ministria e Arsimit dhe Shkencës Kosovë Tet, 27
RYCO Tiranë Tet, 27
International Organization for Migration (IOM) Prishtinë Tet, 27
International Organization for Migration (IOM) Ferizaj Tet, 27
RFQ for Tablets e re Tendera
Global Communities Kosovë Tet, 26
Millennium Foundation Kosovo Kosovë Tet, 23
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Kosovë Tet, 23
GIZ Kosovo Kosovë Tet, 23
Fondi i Sigurimeve të Depozitave në Kosovë (FSDK) Prishtinë Tet, 22
OSCE Mission in Kosovo Kosovë Tet, 21
Regional Cooperation Council (RCC) Kosovë Tet, 20
OSCE Mission in Kosovo Kosovë Tet, 19
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Tet, 19
Danish Refugee Council Kosovë Tet, 19
GIZ Kosovo Prishtinë Tet, 19
Regional Cooperation Council (RCC) Rajon Tet, 15
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) Prishtinë Tet, 15
EU Office in Kosovo Kosovë Tet, 14
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Tet, 14
RYCO Tiranë Tet, 13
EU Office in Kosovo Prishtinë Tet, 09