Të gjitha listimet

Advertisement
Help Kosovo Kosovë Jan, 18
GIZ Kosovo Kosovë Jan, 18
International Organization for Migration (IOM) Prishtinë Jan, 17
UNDP Kosovo Kosovë Jan, 15
International Organization for Migration (IOM) Prishtinë Jan, 15
Millennium Foundation Kosovo Lipjan Dhj, 29
EULEX Prishtinë Dhj, 29
EULEX Prishtinë Dhj, 29
Banka Botërore Kosovë Dhj, 17
ARDP Kosovë Dhj, 15