Të gjitha listimet

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) Prishtinë Gus, 02
Grupi i Bankës Botërore Prishtinë Gus, 02
Millennium Foundation of Kosovo (MFK) Kosovë Kor, 30
Ministria e Arsimit dhe Shkencës Kosovë Kor, 30
Council of Europe Kosovë Kor, 29
RYCO Shqipëri Kor, 29
EU Kosovë Kor, 12
KfW Entwicklungsbank Kosovë Qer, 28