Të gjitha listimet

Millennium Foundation Kosovo (MFK) Prishtinë Tet, 15
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Tet, 14
GIZ Prishtinë Tet, 14
GIZ Kosovo Kosovë Tet, 13
World Bank Group Kosovë Tet, 12
Caritas Kosova Kosovë Tet, 11
Caritas Kosova Kosovë Tet, 09
OSCE Kosovë Tet, 07
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Prishtinë Tet, 05
GIZ Kosovë Tet, 05
EULEX Mitrovicë Tet, 05
Këshilli i Evropës Prishtinë Sht, 28