Të gjitha listimet

Komuna Rahovec Rahovec Jun, 28
IPKO Prishtinë Jun, 28
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Kosovë Jun, 28
Komuna Prishtinë Prishtinë Jun, 28
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Prishtinë Jun, 28
Komuna Fushë Kosovë Fushë Kosovë Jun, 28
Komuna Skenderaj Skenderaj Jun, 28
KEDS Energy Prishtinë Jun, 27
Help Kosovo Banner
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 27
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 27
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 27
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) Prishtinë Jun, 27
Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë Gjakovë Jun, 27
Komuna Viti Viti Jun, 27
Komuna Istog Istog Jun, 27
Komuna Kamenicë Kamenicë Jun, 27
KRU Bifurkacioni Ferizaj Jun, 26
Komuna Suharekë Suharekë Jun, 25
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Komuna Deçan Deçan Jun, 24