Të gjitha listimet

Advertisements
U.S. Embassy Kosovo Prishtinë Tet, 19
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kosovë Tet, 18
Komuna e Vitisë Viti Tet, 18
QKMP Gjakovë Gjakovë Tet, 16
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Tet, 16
OSCE Prishtinë Tet, 15
Komuna e Prishtinës Prishtinë Tet, 15
Komuna e Dragashit Dragash Tet, 15
ShPShM Pejë Pejë Tet, 15
USAID Prishtinë Tet, 15
UNICEF Prishtinë Tet, 15
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Tet, 14
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Novobërdë Tet, 14
Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi - INJECT Prishtinë Tet, 14
GIZ Prishtinë Tet, 14