Të gjitha listimet

Advertisement
IPKO Prishtinë Pri, 16
GIZ Kosovo Prishtinë Pri, 16
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Pri, 16
Praktikantë (10) e re Punë
Gjykata Themelore Ferizaj Kaçanik Pri, 16
Praktikantë (5) e re Punë
Gjykata Themelore Ferizaj Shtërpcë Pri, 16
Praktikantë (30) e re Punë
Gjykata Themelore Ferizaj Ferizaj Pri, 16
Trafiku Urban Prishtinë Pri, 16
UNICEF Prishtinë Pri, 15
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Prishtinë Pri, 15
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Pri, 15
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Pri, 15
Komuna e Gjakovës Gjakovë Pri, 14
Komuna e Gjakovës Gjakovë Pri, 14
Komuna e Gjakovës Gjakovë Pri, 14
Komuna e Gjakovës Gjakovë Pri, 14
Komuna e Gjakovës Gjakovë Pri, 14
Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës Prishtinë Pri, 14
Komuna e Klinës Klinë Pri, 14
Komuna e Gjakovës Gjakovë Pri, 14
Komuna e Shtimes Shtime Pri, 14
TEB ShA Prishtinë Pri, 14
Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) Prishtinë Pri, 14
Bucaj Prishtinë Pri, 12
Bucaj Prishtinë Pri, 12
Komuna e Mitrovicës Mitrovicë Pri, 12
Roje Pyelli Punë
Komuna e Shtërpcës Shtërpcë Pri, 12
Komuna e Shtërpcës Shtërpcë Pri, 12