Të gjitha listimet

Spitali i Përgjithshëm Gjakovë Gjakovë Kor, 30
UNOPS Prishtinë Kor, 30
ARDP Kosovë Kor, 30
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kosovë Kor, 29
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Prishtinë Kor, 29
UNOPS Prishtinë Kor, 29
Komuna e Shtërpcës Shtërpcë Kor, 29
Komuna e Shtërpcës Shtërpcë Kor, 29
Komuna e Lipjanit Lipjan Kor, 29
Komuna e Lipjanit Lipjan Kor, 29
Komuna e Lipjanit Lipjan Kor, 29
Komuna e Lipjanit Lipjan Kor, 29
Komuna e Prizrenit Prizren Kor, 28
Komuna e Gjilanit Gjilan Kor, 28
Roje Pylli Punë
Komuna e Gjilanit Gjilan Kor, 28
KOSTT Kosovë Kor, 28
Hidrodrini Pejë Kor, 27
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Prishtinë Kor, 27
Zyra për Çështje të Komuniteteve, ZKM Kosovë Kor, 27
Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë Kor, 26
Komuna e Prizrenit Prizren Kor, 26
Komuna e Drenasit Drenas Kor, 26
Regional Cooperation Council (RCC) Kosovë Kor, 23
Korporata Energjetike e Kosoves (KEK) Prishtinë Kor, 23
Komuna e Drenasit Drenas Kor, 22
Roje Objekti Punë
Komuna e Podujevës Podujevë Kor, 22
Komuna e Shtërpcës Shtërpcë Kor, 22
QKMF Dragash Dragash Kor, 22
QKMF Dragash Dragash Kor, 22