Të gjitha listimet

UNDP Kosovo Prishtinë Jan, 17
Recepsionist/e e re Punë
Komuna Gjakovë Gjakovë Jan, 17
Instituti Albanologjik Prishtinë Jan, 17
Komuna Hani i Elezit Hani i Elezit Jan, 17
Komuna Lipjan Lipjan Jan, 16
Komuna Drenas Drenas Jan, 16
Komuna Skenderaj Skenderaj Jan, 14
Komuna Ferizaj Ferizaj Jan, 13
OSCE Prishtinë Jan, 13
American School of Kosova Prishtinë Jan, 13
American School of Kosova Prishtinë Jan, 13
Komuna Drenas Drenas Jan, 12
IPKO Prishtinë Jan, 12
IPKO Prishtinë Jan, 12
IPKO Prishtinë Jan, 12
Komuna Skenderaj Skenderaj Jan, 12
Komuna Drenas Drenas Jan, 11
Roje Punë
Hidrodrini Istog Jan, 11
Roje (4) Punë
Hidrodrini Pejë Jan, 11
Korporata Energjetike e Kosoves (KEK) Prishtinë Jan, 11
Consultants Punë
Helvetas Prishtinë Jan, 11
Ambasada e Italisë në Prishtinë Prishtinë Jan, 10