Të gjitha listimet

Komuna e Prishtinës Prishtinë Jul, 01
Western Balkan Fund Kosovë Jul, 01
UEFA Foundation for Children Kosovë Jun, 27
Komuna Gjilan Gjilan Jun, 20
UNDP Dragash May, 27
UNDP Skenderaj May, 24
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Kosovë Mar, 22
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) Kosovë Mar, 22
BCSDN Kosovë Mar, 11