Të gjitha listimet

Advertisement
OSCE Mission in Kosovo Vushtrri Shk, 25
UN Habitat Prishtinë Shk, 19
UN Habitat Prishtinë Shk, 19
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Shk, 19
OSCE Mission in Kosovo Kosovë Shk, 19
EUSR in Kosovo Prishtinë Shk, 18
UNMIK Prishtinë Shk, 18
EULEX Kosovë Shk, 17
OSCE Prishtinë Shk, 15
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Shk, 10