Të gjitha listimet

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) Kosovë Tet, 11
Komuna e Gjilanit Gjilan Tet, 11
USAID Kosovo Prishtinë Tet, 11
Aztech Prishtinë Tet, 10
Aztech Prishtinë Tet, 10
QKMF Shtime Shtime Tet, 10
Caritas Kosova Kosovë Tet, 09
Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës Gjakovë Tet, 08
Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës Prizren Tet, 08
Stacioni i Autobusëve Prishtinë Tet, 08
OSCE Prishtinë Tet, 08
Komuna e Kaçanikut Kaçanik Tet, 08
Komuna e Kaçanikut Kaçanik Tet, 08
Shankiste Punë
Pasta Fasta Prishtinë Tet, 07
Pasta Fasta Prishtinë Tet, 07
Pasta Fasta Ferizaj Tet, 07
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Prishtinë Tet, 07
OSCE Kosovë Tet, 07
EUSR in Kosovo Prishtinë Tet, 07
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kosovë Tet, 07
American School of Kosova Prishtinë Tet, 06
American School of Kosova Prishtinë Tet, 06
American School of Kosova Prishtinë Tet, 06
American School of Kosova Prishtinë Tet, 06
American School of Kosova Prishtinë Tet, 06
Komuna e Klinës Klinë Tet, 06
Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) Kosovë Tet, 06
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kosovë Tet, 06
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Tet, 06