Të gjitha listimet

Kosovo American Education Fund (KAEF) SHBA Jun, 24
Praktikant/e (30) Praktikë
Trepça Sh.A. Kosovë Jun, 23
GIZ Kosovo Prishtinë Jun, 23
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Jun, 22
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) Kosovë Jun, 21
EULEX Prishtinë Jun, 21
Komuna Gjilan Gjilan Jun, 20
Komuna Istog Istog Jun, 20
KEDS Energy Prishtinë Jun, 16
Help Kosovo Banner
OSCE Prishtinë Jun, 15
Aztech Fushë Kosovë Jun, 15
British Council Online Jun, 14
Universiteti i Prishtinës Prishtinë Jun, 14
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Kosovë Jun, 13
Instituti për Mjekësi Ligjore Prishtinë Jun, 12
Komuna Drenas Drenas Jun, 10
Komuna Skenderaj Skenderaj Jun, 08
Ministria e Ekonomisë Kosovë Jun, 06
UNDP Dragash May, 27
UNDP Skenderaj May, 24
UNDP Rahovec May, 18
UNDP Podujevë May, 18