Të gjitha listimet

Komuna e Prishtinës Prishtinë Jul, 01
Komuna Kamenicë Kamenicë Jun, 27
Ambasada e SHBA në Kosovë Prishtinë Jun, 20
Komuna Istog Istog Jun, 16
Komuna Drenas Drenas Jun, 15
Komuna Drenas Drenas Jun, 15
Komuna Kaçanik Kaçanik Jun, 14
OSCE Prishtinë Jun, 13