Të gjitha listimet

World Health Organization Prishtinë Tet, 28
Komuna e Novobërdës Novobërdë Tet, 27
UNMIK Prishtinë Tet, 26
Komuna e Pejës Pejë Tet, 23
QKMF Vushtrri Vushtrri Tet, 15
QKMF Vushtrri Vushtrri Tet, 15
QKMF Vushtrri Vushtrri Tet, 15