Të gjitha listimet

Kosova Live Kosovë Pri, 12
OSCE Kosovë Pri, 12
U.S. Embassy Kosovo Kosovë Pri, 12
U.S. Embassy Kosovo Kosovë Pri, 12
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Pri, 02
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Pri, 02
U.S. Embassy Kosovo Prishtinë Mar, 29
U.S. Department of State Kosovë Mar, 03