Të gjitha listimet

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Kosovë Jun, 28
GIZ Kosovo Prishtinë Jun, 23
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Kosovë Jun, 23
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 23
Praktikant/e (8) Praktikë
Gjykata Kushtetuese Prishtinë Jun, 20
KOSTT Prishtinë Jun, 14