Të gjitha listimet

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Komuna Malishevë Malishevë Jun, 23
Komuna Drenas Drenas Jun, 15
Komuna Istog Istog Jun, 13
Komuna Istog Istog Jun, 09