Të gjitha listimet

UN Habitat Prishtinë May, 27
Komuna Hani i Elezit Hani i Elezit May, 20
Komuna Kaçanik Kaçanik May, 17
Komuna Skenderaj Skenderaj May, 16
Komuna Skenderaj Skenderaj May, 16
Komuna Pejë Pejë May, 12
Komuna Gjakovë Gjakovë Apr, 29