Të gjitha listimet

GIZ Kosovo Prishtinë Gus, 12
FAO Kosovë Gus, 11
Ministria e Zhvillimit Rajonal Kosovë Gus, 11
Komuna e Rahovecit Rahovec Gus, 11
Komuna e Rahovecit Rahovec Gus, 11
EULEX Prishtinë Gus, 10
Ministria e Zhvillimit Rajonal Prishtinë Gus, 10
Artmotion Prishtinë Gus, 10
Mersine Junik Gus, 10
Ministria e Mbrojtjes Kosovë Gus, 10
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit Kosovë Gus, 10
CHwB Kosova Kosovë Gus, 10
People in Need Prishtinë Gus, 10
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Gus, 07
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Gus, 07
UNDP Kosovo Prishtinë Gus, 07
Interex Prishtinë Gus, 07
Interex Prishtinë Gus, 07
Komuna e Deçanit Deçan Gus, 07
Aztech Prizren Gus, 07