Resursi za zapošljavanje

Kastori resurse per pune

Obično, potraga za savršenim poslom je samo pola uspeha. Planiranje izradi ličnog životopisa ili CV, prijavnog pisma i priprema za intervju je sledeći korak. Kastori nudi resurse za posao i razne dokumente koji će vam pomoći u svakom koraku procesa.

Vodič za zapošljavanje

Covid19

Opšti primeri CV

Primeri propratnog pisma

Vodič za karijeru

Saveti za obrazovanje

Vodič za grantove

© Resursi stranica i dokumenti na ovoj veb lokaciji zaštićeni su autorskim pravima portala Kastori. Oni koji traže posao ili ljudski resursi mogu da preuzmu i koriste ove primere za svoju ličnu upotrebu. Možete kreirati direktnu vezu do ove stranice ili bilo koje drugo stranice u https://kastori.net. Međutim, ti predlošci i primeri ne bi trebalo da se distribuiraju niti stavljaju na raspolaganje na drugim veb stranicama bez našeg prethodnog odobrenja.

Za sva pitanja u vezi sa korišćenjem ovih resursa, molimo vas kontaktirajte portal Kastori.