Portal Pune Prishtinë

KEP Trust Priština јан, 18
Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) Priština јан, 17
HANDIKOS Priština јан, 17
U.S. Embassy Kosovo Priština јан, 17
U.S. Embassy Kosovo Priština јан, 17
UNMIK Priština јан, 17
Council of Europe Priština јан, 17
HANDIKOS Priština јан, 17
UNDP Kosovo Priština јан, 17
UNDP Kosovo Priština јан, 17
Instituti Albanologjik Priština јан, 17
TEB Priština јан, 14
EUSR in Kosovo Priština јан, 14
SHSKUK Priština јан, 14
OSCE Priština јан, 13
American School of Kosova Priština јан, 13
American School of Kosova Priština јан, 13
IPKO Priština јан, 13
HANDIKOS Priština јан, 12
IPKO Priština јан, 12
IPKO Priština јан, 12
IPKO Priština јан, 12
HANDIKOS Priština јан, 12
OSCE Priština јан, 11

Portal Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe shpalljet për aplikim për punë, grantovima, tenderima, stipendijama, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Kastori Prishtinë në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Napomena: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.