Portal Pune Prishtinë

Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi - INJECT Priština окт, 18
Ministarstvo kulture, omladine i sporta Priština окт, 16
OSCE Priština окт, 15
Opština Priština Priština окт, 15
Millennium Foundation Kosovo (MFK) Priština окт, 15
USAID Priština окт, 15
UNICEF Priština окт, 15
Ministarstvo kulture, omladine i sporta Priština окт, 14
Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi - INJECT Priština окт, 14
GIZ Priština окт, 14
Skupština Republike Kosovo Priština окт, 14
GIZ Priština окт, 14
OSCE Priština окт, 13
Ndërmarrja Publike Banesore Priština окт, 12
TEB ShA Priština окт, 12
Ministarstvo kulture, omladine i sporta Priština окт, 12

Portal Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe shpalljet për aplikim për punë, grantovima, tenderima, stipendijama, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Kastori Prishtinë në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Napomena: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.