ZKM

64x64 republika e kosoves e1610568046502
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Informacije o poslodavcu

Zyra e Kryeministrit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Trenutno otvaranje na ZKM

Nema oglasa.