Grupa Svetske banke

64x64 wb 150x150 1
Grupa Svetske banke

Informacije o poslodavcu

Me 189 vende anëtare, staf prej më shumë se 170 vende dhe zyra në mbi 130 vende, Grupi i Bankës Botërore është një partneritet unik global: pesë institucione që punojnë për zgjidhje të qëndrueshme që ulin varfërinë dhe ndërtojnë prosperitet të përbashkët në vendet në zhvillim.

Trenutno otvaranje na Grupi i Bankës Botërore

Grupa Svetske banke Priština јан, 18