EU

64x64 Untitled design 2
The European Union Office in Kosovo

Informacije o poslodavcu

The European Union Office in Kosovo plays a pivotal role in realising the European agenda in Kosovo with the aim to promote Kosovo's approximation to the European Union.

Trenutno otvaranje na EU

EU Office in Kosovo Priština јан, 20
EUSR in Kosovo Priština јан, 14