Thirrje për financimin e Bizneseve fillestare Start-Up (Lot II)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine (MIPT)
Objavljeno
27/08/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa
Podobnost
Bizneset

Opis

MINT - DEPARTAMENTI INOVACION - Thirrje publike për financimin e Bizneseve fillestare Start-Up (Lot II)

Loti 2 – Bizneseve fillestare Start-Up, të themeluara para 3 muajve deri 3 vite më parë,

Për të gjitha Lot-et, përqindja e financimit nga aplikantët duhet të jetë jo më pak se 20% dhe jo më shumë se 50%

Vlera maksimale e financimit nga MINT për Lotin 2, për një aplikant/biznes është 10,000.00 € deri në 20,000.00 €.

Aplikimi për Grante bëhet duke përdor Platformën e shërbimeve elektronike eKosova, në linkun ekosova.rks-gov.net

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune pas hapjes së thirrjes publike dhe përfundon me datën ; 15/09/2021; në ora 24:00.

Komunikata e plotë.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Project Coordinator   Priština nova
03/12/2021
Project Associate   Priština nova
03/12/2021
Programme Assistant   Priština
29/11/2021