FPO: Shërbime hotelerie në komunën e Gjakovës

64x64 handikos kosovo
HANDIKOS
Objavljeno
27/08/2021
Grad
Đakovica
Kategorija
Vrsta oglasa
Tenderi  

Opis

Ftesë për ofertë për shërbime hotelerie në komunën e Gjakovës

HANDIKOS, Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve te Kosovës, për nevoja të implementimit të aktiviteteve të ndryshme gjatë zbatimit të projekteve, është duke kërkuar ofertues për shërbimet hotelerie në komunën e Gjakovës.

Të gjithë të interesuarit, ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre në email-in:
handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr.Nekimbe Kelmendi, Veternik, Prishtinë, më së largu deri më 03/09/2021.

Projektni zadatak.

Prano njoftimet me email