Punëtor fizik (3)

KRU Hidroregjioni Jugor SHA 1 e1628520195660
Hidroregjioni Jugor
Objavljeno
07/09/2021
Grad
Prizren
Kategorija
Sigurim  
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Ne bazë të Nenit 8 të Ligjit të punës Nr. 03/L-212, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor" Sh.A. Prizren , me datë 07.09.2021 shpall:

KONKURS

Kompania: Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni Jugor “ Sh.A. në Prizren
Pozita e punës:
Punëtor fizik, 3 (tre) në Njësin Punuese në Prizren. 1 (nje) ne Njësin Punuese Malishevë.
Paga: Koeficijenti sipas Rregullorës së Kompanisë.

Kushti per punesim (edukimi i kërkuar)

 • Përgaditja shkollore : Shkolla e mesme - kualifikim adekuat
 • Përvoja e punës: Se paku gjashtë muaj

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Te jete i afte qe me orar te plote dhe pa kufizime te kryej detyrat e punës
 • Punon ne mirëmbajtjen dhe ndërtimin e rrjetit te ujësjellësit
 • Ndihmon riparimin e defekteve ne rrjetin e ujësjellësit dhe në kyçje të ujësjellësit
 • Kryen punët tokësore, ndihmon punët ne montimet dhe demontimet e nevojshme ne rastin e intervenimeve ne rrjetin e ujësjellësit
 • Ndihmon edhe punëtorët tjerë ne evitimin e defekteve ne njësjeltës
 • Kryen edhe punët tjera fizike në baze të urdhrit te kryepunëtorit dhe shefit
 • Obligohet te mbajë mjetet mbrojtëse te punës.
 • Është i obliguar te përdorë dhe kujdeset për mjetet përkatëse ne pune,
 • Kryen punë të tjera sipas udhëheqësit,
 • Per punën që kryen i përgjigjet Udhëheqës i operimives për mirëmbajtjen dhe zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit, (për punëtorët fizik të njesis së Prizren)
 • Për punën që kryen i përgjigjet Kryepunëtorit, (për punëtorin fizik të njësis Malishevë)

Procedura e aplikimit:

Kandidatet e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin ë Kompanisë dhe së bashku me aplikacion të bashkangjesin edhe këto dokumente:

- Biografin (CV) e detajuar
- Letënjoftim-kopje
- Letërmotivim
- Diplomën e Shkollës mesme (Obligative diploma e noterizuar),
- Deshmi mbi përvojen e sukseshme paraprake
- Deshmi që nuk është nën hetime

Aplikacionet mund të tërhiqen në zyrën të KRU Hidroregjioni jugor”Sh.A, rr WESLY CLARK” pn. Prizren. Aplikacionet dhe dokumentet përcjellëse duhet të dorzohen në Zyre të shërbimit për punë juridike dhe të përgjithshme të mbyllura në pako, Dokumenetet nuk kthehen.

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimi respektivisht deri me datën 21.09.2021 në ora 16:00.

Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

22/11/2021
22/11/2021
21/11/2021
Punëtor/e Teknik/e   Kačanik
19/11/2021
19/11/2021