Praktikant/e

bkt al e1559046188397
Banka Kombëtare Tregtare (BKT)
Objavljeno
20/09/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa

Opis

NJOFTIM PËR PRAKTIKË

Pozita Praktikant/e
Vendi i punës Regjioni i Prishtinës, Gjakovë, Mitrovicë, Lipjan, Ferizaj
Data e Hapjes  20.09.2021
Data e Mbylljes 04.10.2021

BKT është në kërkim të kandidatëve të motivuar ku do të kenë mundësi të punojnë si pjesë e një ekipi profesional, si dhe do të keni mundësi të fitojnë një shans për të ndarë idetë e tyre kreative dhe aftësitë e tyre promovuese për produktet tona.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të shërbejë si pikë e drejtëpërdrejtë kontakti për klientë.
 • Tu ofrojë klientëve shërbime profesionale dhe në kohën e duhur.
 • Të asistoj në promovimin e produkteve dhe shërbimeve bankare.
 • Të informoj klientët rreth përdorimit të kanaleve alternative të bankingut.
 • Të krijojë dhe të ruaj marrdhënie të mira me klientët.
 • Të njihet plotësisht me rregulloret dhe procedurat e Bankës.
 • Të asistoj në mirëmbajtjen dhe përditësimin e dosjeve të klientëve.

Kvalifikacije:

 • Të jetë në përfundim të studimeve ose të jetë i diplomuar në Ekonomi/Administrim Biznesi/ Menaxhment.
 • Të ketë njohuri të punës në kompjuter.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi.
 • Të ketë aftësi komunikimi në anglisht, në të folur dhe në të shkruar.
 • Të jetë fleksibil dhe i gatshëm për të mësuar gjëra të reja.
 • Të ketë aftësi shumë të mira për të komunikimit, prezantimit dhe socializimit.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin përmes këtij linku:

https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfindencialitet të lartë. Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e kërkuara do të njoftohen përmes telefonit.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi