Poziv za iskazivanje interesovanja za angažovanje stručnjaka

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF)
Objavljeno
02/11/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Za KCSF

Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskim inicijativama na Kosovu od 1998. KCSF obezbeđuje finansiranje civilnog društva kroz napredne mehanizme i sisteme dodele grantova, gradi kapacitete i znanje za sektor kroz Centar KCSF, kao i kao štiti i promoviše prostor za građanstvo i okruženje delovanja civilnog društva na Kosovu i šire, krozistraživanje politike, zastupanje i mobilizaciju sektora. KCSF veruje da je snažno civilno društvo sa stvarnim angažovanjem građana u svom radu ključni element za inkluzivnu, transparentnu i odgovornu upravu, koja doprinosi transformaciji Kosova u demokratsko društvo sa perspektivom evropskih integracija i naprednom društveno- ekonomskih.

U sprovođenju različitih aktivnosti izgradnje kapaciteta, KCSF angažuje stručnjake u različitim oblastima, kao saradnike KCSF-a, u cilju postizanja ciljeva različitih projekata. Ovi saradnici će biti angažovani na razvoju tematskih modula obuke, obuci trenera, obezbeđivanju obuka za različite korisnike i pružanju stručnih saveta i mentorstva za OCD.

Napomena: Stručnjaci se moguprijaviti u jednoj ili više oblasti navedenih u nastavku:

Angažovanje stručnjaka

KCSF poziva sve zainteresovane strane sa relevantnim kvalifikacijama i dokazanim iskustvom da iskažu svoj interes da budu uključeni u listu spoljnih saradnika KCSF-a u sledećim oblastima:

 • Unutrašnje upravljanje OCD
 • Finansijsko upravljanje i izveštavanje
 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Tehnike mobilizacije zajednice i uključivanja građana u rad OCD
 • Prikupljanje sredstava i procena uticaja rada organizacije
 • Sistemi i procesi zapraćenje i evaluaciju (M&E) rada organizacije
 • Participativno zagovaranje
 • Rodna ravnopravnost
 • Promovisanje rada organizacije i komunikacije putem medija i društvenih mreža
 • Sistemi i procesi za procedure nabavki za OCD
 • Digitalizacija rada i procesa
 • Učešće civilnog društva u strukturama evropskih integracija
 • Politika proširenja EU

Kvalifikacija

 • Univerzitetska diploma u relevantnim ili srodnim oblastima (obavezna je diploma, prednost je magistratura, dok je doktorat prednost);
 • Odlično poznavanje albanskog i engleskog jezika, dok će se isto znanje srpskog, turskog i romskog jezika smatrati prednošću;
 • Dobre komunikacijske veštine.

Kako se prijaviti

Da biste izrazili svoje interesovanje, treba da nam pošaljete:

 • Detaljan CV, sa naglaskom na vaše iskustvo u odgovarajućim oblastima primene
 • Dokument u kojem su navedene teme za koje izražavate svoje interesovanje, i
 • Dokazi o sličnim iskustvima

Sva dokumenta se moraju poslati e-poštom na aplikimi@kcsfoundation.org, najkasnije do 8. novembra 2021. godine u 16:00 časova.

KCSF ćekontaktirati stručnjake sa liste kandidata, kako bi razgovarali o mogućoj saradnji.

Izražavanje interesa ne podrazumev aobavezu KCSF-a da angažuje nekog stručnjaka ili da uspostavi bilo kakav ugovorni odnosi zmeđu KCSF-a i saradnika KCSF-a. 

Prano njoftimet me email