Ofertues për shërbime hotelerie

64x64 handikos kosovo
HANDIKOS
Objavljeno
06/09/2021
Grad
Peć
Kategorija
Vrsta oglasa
Tenderi  

Opis

HANDIKOS, Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve te Kosovës, për nevoja të implementimit të aktiviteteve të ndryshme gjatë zbatimit të projekteve, është duke kërkuar ofertues për shërbimet hotelerie në komunën e Pejës.

Të gjithë të interesuarit, ftohen të dorëzojnë ofertat e tyre në email-in: handikos@handi-kos.org, ose edhe në mënyrë fizike në zyret e HANDIKOS, me adresë: Rr. Nekibe Kelmendi, Veternik, Prishtinë, më së largu deri më 10/09/2021.

Termat e Referencës.

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

02/12/2021
Ciceron/e   Podujevo
26/11/2021
22/11/2021
22/11/2021