Konkurs: vazhdimi i punimeve Kalanë e Marecit (9)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Objavljeno
14/10/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

MKRS rishpall konkurs për rekrutim në projektin “Intervenime emergjente-preventive në Kalanë (Gjytetin) e Marecit- 2021”, për këto pozita:

  • 1 arkeolog këshilltar;
  • 1 konservator – restaurues;
  • 1 mjeshtër konservimi;
  • 4 punëtorë;
  • 1 arkitekt;
  • 1 gjeodet;

⇒ Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email