Konkurs për rekrutim projekti Vendenis (10)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta
Objavljeno
22/09/2021
Grad
Podujevo
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

MKRS shpall konkurs për rekrutim në projektin “Konservimi dhe Restaurimi preventiv në Lokalitetin Arkeologjik Vendenis”, për këto pozita:

  • 1 arkitekt;
  • 1 mjeshtër konservimi;
  • 6 punëtorë;
  • 2 punëtorë;

Sfond per projektin: Kerkesa per realizimin e projektit "Konservime dhe Restaurime preventive ne Lokalitetin Arkeologjik Vendenis" Lokaliteti arkeologjik Vendenis gjendet ne arealin e fshatit Gllamnik prane lumit Llap, ne komunen e Podujeves.

Rendesia e ketij lokaliteti qe i takon periudhes romake (shekujt I-IV) dhe asaj te antikitetit te vone (IV-VI), u deshmua me rastin e germimeve arkeologjike te realizuar gjate viteve 1980-86. Me kete projekt synohet te behet konservimi dhe restaurimi preventiv i strukturave arkitekturore te Tempullit kushtuar Hyjneshes Dardane te zbuluar ne vitin 2017 me qellim qe te parandalohet degradimi i tyre.

Projekti "Konservimi dhe Restaurimi preventiv ne Lokalitetin Arkeologjik Vendenis " realizohet nga Institutit Arkeologjik i Kosoves (IAK) dhe udheheqet arkeologu Elvis Shala.

Potpuno saopštenje.

Prano njoftimet me email