Konkurs për 3 pozita pune

64x64 proton cable logo
Proton Cable
Objavljeno
23/12/2021
Grad
Prizren
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

funded by eu 1 e1640359910817

Proton Cable hap konkurs për 3 pozita pune:

 • Administrator/e,
 • Specialist/e të shitjes dhe
 • Specialist/e të marketingut 

Përgjegjësitë e punës: 

 • Analizimi i tregut dhe gjetja e klientëve të rinjë;
 • Krijimi i ofertave speciale sipas nevojave të klientit;
 • Organizimi i takimeve dhe lidhja e kontratave;
 • Biseda ditore me klientët aktualë;
 • Pjesëmarrja në aktivitetet e shitjes që lidhen me proceset dhe mjetet;
 • Identifikimi dhe analiza e faqeve të internetit dhe produkteve të konkurrentëve;
 • Identifikimi dhe analizimi i tregjeve të reja / dyqane të reja në internet.

Aftësitë e kërkuara: 

 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese;
 • Një person energjik që mëson shpejt;
 • Këmbëngulja dhe Përkushtimi;
 • Një person ambicioz dhe pozitiv;
 • Kërkohet njohja e gjuhës angleze;
 • Kërkohen njohuri rreth marketingut dixhital;
 • Eksperienca në shitje do të konsiderohet si avantazh.

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në e tyre në adresën: hr@protoncable.com duke treguar pozicionin për të cilin aplikojnë. 

Afati i aplikimit deri më 7 janar 2022 

Vendi i punës Prizren 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.    

Potpuno saopštenje.