Internship / Test CPE

64x64 ipko
IPKO
Objavljeno
12/07/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

I raporton Menaxherit të Logjistikës dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

  • Testimin e receiverave,
  • Testimin e modemave,
  • Testimin e pajisjeve tjera CPE,

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

  • Student i inxhinierise kompjuterike, shkenca kompjuterike, apo ngjashem
  • Njohuri bazike te rrjetave kompjuterike
  • Njohuri te mira te paketes Office
  • Aftësi në punë ekipore.

Përvoja e punës e kërkuar: NA.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 12.07.2021.

⇒ Apliko online.