Ftesë për trajnime për mbështetjen e grave në prodhim

64x64 NGO LADY LOGO
NGO Lady
Objavljeno
08/09/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Obuke  

Opis

LIVE, WORK, CREATE

NGO Lady ju ofron pjesëmarrje në programin që ka për qëllim mbështetjen e grave në prodhim, të rrisë përdorimin dhe prodhimin e suvenireve me motive tradicionale-moderne nga gratë e vendit tonë në nivel qeveritar dhe lokal, përmes:

  • Trajnimeve për motivim në karrierë (1 ditore)
  • Trajnimeve për ndërmarrësi (5 ditore)
  • Trajnimeve për artizanate (6 ditore)

Pjesëmarrëset në trajnime do të kenë mundësi të jenë përfituese të makinave për fillim të punës.

Programi do të ketë ndikim në motivimin dhe ngritjen e besimit në vetëvete, përmirësimin e njohurive, përgaditjen e pjesëmarrësve se si të hyjnë në tregun e punës, këshillimin për karrier si dhe orientinimin për zhvillimin e një biznesi për të ardhmen.

Motivohen të aplikojnë:

  • Gratë të prirura për teknikat artizanale

Aplikimi bëhët online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchKrDIQhm9ma6Ft5AapSEtQpXDuZ9J7sCU8Yg5cEgjaX-M7g/viewform?usp=pp_url

(Trajnimet do të mbahen në Prishtinë)

Prano njoftimet me email