Ftesë për ofertë: Furnizm me inventar te ri

KEP Trust
Objavljeno
19/08/2021
Grad
Kosovo
Kategorija
Vrsta oglasa
Tenderi  

Opis

SHTYRJE AFATI

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

“Furnizmi me inventar te ri per nevoja te KEP Trust”
Numri referent i tenderit: KEP Trust–233/21

KRITERET E PËRGJITHSHME PËR OFERTUESIT

  • Çmimet duhet te jepen ne valuten EURO dhe ne çmim te perfshihet TVSH dhe te gjitha taksat tjera te aplikueshme ne vend.
  • Info mbi Biznesin,Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe certifikata e TVSH-se
  • Eksperience e ofertuesit me pune te ngjajshme ( Referenca, kopje te kontratave 2018-2021)
  • Si dhe kërkesat tjera përbrenda dosjes

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyren e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në Zyren Qendrore të KEP Trust, Rr. “Pashko Vasa” No.6 - Prishtinë, ose përmes postës elektronike në: prokurimi@keponline.net, më së voni deri ditën E Premte, 27 Gusht 2021, ora 16:00

Kerkesat ne lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keponline.net

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

Kërkesë për ofertë   Priština nova
03/12/2021
02/12/2021