Ergoterapeut/e

handikos logo
HANDIKOS
Objavljeno
22/12/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Prano njoftimet me email

Opis

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës – HANDIKOS është në kërkim të punësimit të një ergoterapeuti/je me orar jo të plotë të punës (80%).

Kjo me qëllim të avancimit të zhvillimit dhe ruajtjes së zhvillimit fizik të fëmijëve, si reagim ndaj ndikimit të COVID-19.

Kandidatët e interesuar ftohen të dorëzojnë CV-në, letrën e motivimit, kopjen e diplomës; dhe referencat në: handikos@handi-kos.org, deri më datë 27 Dhjetor 2021, ora 23:59.

Projektni zadatak.