Azhurnimi dhe zhvillimi i platformave dixhitale

uniceflogo e1622561656152
UNICEF
Objavljeno
30/09/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Tenderi  

Opis

Thirrje për propozime!

Zyrja e UNICEF-it në Kosovë po kërkon një kompani (institucion) për të mbështetur zhvillimin e metutjeshëm të Ueb Platformës ekzistuese të Kosovo Generation Unlimited dhe iOS dhe Android Aplikacioneve Mobile, në mbështetje të zbatimit të programit më të madh të praktikës për 10.000 të rinj.

Afati i aplikimit është 10 tetor 2021, deri në orën 17:00.

Për më shumë detaje shikoni linkun më poshtë: https://uni.cf/3mqnJKb

Request for proposal!

UNICEF Kosovo is seeking for a company (institution) to support the adaption and upgrade of the existing Kosovo Generation Unlimited Web Platform and iOS and Android Mobile Applications, in support to the implementation of the largest internship program for 10,000 young people.

Application deadline is 10 October 2021, by 17:00 o’clock.

Check out the link for more information: https://uni.cf/3mqnJKb

Prano njoftimet me email

Slični oglasi

02/12/2021
21/11/2021
04/11/2021