Analist/e i/e Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme

teb bank kosovo
TEB ShA
Objavljeno
23/09/2021
Grad
Priština
Kategorija
Vrsta oglasa
Posao  

Opis

Mundësi Punësimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Analist i Portfolios për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme për Regjionin e Prishtinës.

Përgjegjësitë:

 • Të ndërtojë portfolio të shëndoshë përmes shitjes direkte;
 • Të analizojë dhe propozojë rastet e kredisë për aprovim;
 • Të shërbejë klientët me përkushtim dhe të ndërtojë relacione profesionale me ta;
 • Të monitoroj trendet e tregut dhe njoftojë për përshtypjet mbi tregun;
 • Të prezantojë bankën në treg, në përputhje me politikat dhe procedurat e saj;
 • Detyra tjera relevante.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit Ekonomik ose Administrim Biznesi;
 • Preferohet 1-2 vite eksperiencë bankare, e preferuar në segmentin NVM;
 • Preferohet eksperiencë tjetër biznesi, me përvojë analitike;
 • Preferohet eksperiencë profesionale në shitje;
 • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare;
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm;
 • Njohuri të mira të MS Office;
 • Efikas në punë ekipore;
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze;
 • Licencë drejtimi automobili Kategoria B.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Afati i fundit për aplikim është 30.09.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Prano njoftimet me email