Punëdhënësit

AMC 0 listime Prishtinë
Action for Mothers and Children Maj, 31
B2B Kosova 0 listime Prishtinë
Kosovo Business Matchmaking Platform Maj, 29
CHwB Kosova 0 listime Prishtinë
Cultural Heritage without Borders Qer, 01
Crimson Capital 1 listim Prishtinë
Crimson Capital Kosovo Kor, 11
DCS 0 listime Gjermani
Communication Center Qer, 01
EC Ma Ndryshe 0 listime Prizren
Emancipimi Civil Ma Ndryshe Qer, 01
EU 4 listime Prishtinë
The European Union Office in Kosovo Qer, 01
EULEX 3 listime Kosovë
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) Kor, 17
Fondacioni Jahjaga 0 listime Prishtinë
Working to create a just society by empowering women and youth. Qer, 01
GIZ Kosovo 4 listime Prishtinë
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Qer, 01
Help Kosovo 4 listime Prishtinë
Hilfe zur Selbsthilfe Qer, 01
ICK - Innovation Centre Kosovo 0 listime Prishtinë
Innovation Centre Kosovo Qer, 24
ILIRIA TV 0 listime Prizren
Kualitet i lart! Kor, 25
International Security 1 listim Prishtinë
Ne nuk bëjmë vetëm roje, ne kujdesemi për ju! Kor, 27
IPKO 2 listime Prishtinë
IPKO Telecommunications Qer, 10
Komuna e Prishtinës 1 listim Prishtinë
Komuna e Prishtinës Qer, 23
Komuna e Prizrenit 3 listime Prizren
Komuna e Prizrenit Gus, 05
KRU Prishtina ShA 1 listim Prishtinë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" ShA Qer, 06
Kuvendi i Republikës së Kosovës 0 listime Prishtinë
Republika e Kosovës Qer, 01
Lingo Point L.L.C. 0 listime Viti
Lingo. Gus, 05