Punëdhënësit Kryesor

ADRC 0 listime Mitrovicë
Alternative Dispute Resolution Center Mar, 04
Albinspekt 0 listime Fushë Kosovë
Albinspekt – bio.inspecta Shk, 23
AMC 0 listime Prishtinë
Action for Mothers and Children Maj, 30
Ardit Dyla Hotels 0 listime Gjakovë
Ardit Dyla Hotels Shk, 20
Arhing 0 listime Prishtinë
Project Engineering Company Tet, 14
Balkan Green Foundation 0 listime Prishtinë
Balkan Green Foundation Sht, 09
BQK 0 listime Prishtinë
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Jan, 25
CBM Mitrovica 0 listime Mitrovicë
Community Building Mitrovica (CBM) Mar, 04
Chemonics International 1 listim Prishtinë
Chemonics International Sht, 05
CHwB Kosova 0 listime Prishtinë
Cultural Heritage without Borders Maj, 31
Comitas 0 listime Prishtinë
Comitas Services LLC Jan, 11
Concordia Kosovo 0 listime Prizren
CONCORDIA Projekte Sociale Maj, 10
Council of Europe 0 listime Prishtinë
Council of Europe Office Mar, 01
Crimson Capital 0 listime Prishtinë
Crimson Capital Kosovo Kor, 10
DAI Human Dynamics 0 listime Prishtinë
DAI Human Dynamics Jan, 18
DCS 0 listime Gjermani
Communication Center Maj, 31
EC Ma Ndryshe 0 listime Prizren
Emancipimi Civil Ma Ndryshe Maj, 31
EU 5 listime Prishtinë
The European Union Office in Kosovo Maj, 31
EULEX 0 listime Kosovë
European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) Kor, 16
Fondacioni Jahjaga 1 listim Prishtinë
Working to create a just society by empowering women and youth. Maj, 31