Konkurse per Prizren

Listimet, konkurse dhe njoftimet e fundit për Prizren për punë, grante, prokurim, bursa, trajnime, konferenca e shumë mundësi të reja. Ju mund të postoni konkurse në këtë platformë falas.

Agjencia e Statistikave të Kosovës Prizren Kor, 18
MKRS Prizren Kor, 18
Komuna e Prizrenit Prizren Kor, 17
Aztech Prizren Kor, 16
Te Halimi Prizren Kor, 15
IP KOS Prizren Kor, 15
Mobin Prizren Kor, 15
MKRS Prizren Kor, 13
MKRS Prizren Kor, 13
Hib Petrol Prizren Kor, 13
KMDK Prizren Kor, 11
Cineplexx Prizren Kor, 05
Cineplexx Prizren Kor, 05
Cineplexx Prizren Kor, 04
Creativa 3H Prizren Qer, 28
Creativa 3H Prizren Qer, 28
Dokutech Prizren Maj, 31