Posto shpallje

Për të publikuar shpallje në Kastori, ju lutemi dërgoni në emailin info@kastori.net:

 • përshkrimin e konkursit, shpalljes apo listimit tuaj;
 • një logo të kompanisë ose organizatës.

Ofertat

Listimi i Theksuar
€25 (30 ditë)

E zhvendos listimin në pjesën e sipërme të listës së konkurseve për të rritur shikueshmërinë.

 • Qëndron në krye të listës së konkurseve;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar.

Listimi Banner Leaderboard
€55 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës banner në ballinën e webfaqes para listës së konkurseve.

 • Banner 650×200 në ballinën e webfaqes;
 • Përfshin edhe listimin e theksuar;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Listimi Banner Sidebar
€40 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës së konkursit në pjesën e djathtë të webfaqes.

 • Banner 300×250 në pjesën e djathtë të webfaqes;
 • Përfshin edhe konkursin standard;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Pozicionimi

Listimi i Theksuar

Konkurs i theksuar kastori

Listimi Banner Leaderboard (650 x 200)

Banner Leaderboard

Listimi Banner Sidebar (300×250)

Banner Sidebar

Për pyetje apo sqarime shtesë, ju lutemi na kontaktoni në email adresën: info@kastori.net