Posto shpallje

Për të publikuar konkurs në kastori, ju lutemi dërgoni në emailin info@kastori.net përshkrimin e konkursit, shpalljes apo listimit tuaj, dhe një logo të kompanisë ose organizatës.

Ose, ju mund të përdorni formën më poshtë:

  • Krijo listimin
  • Rishiko
  • Publiko
Informacioni për listim
Informacion për kompaninë
Lokacioni
Psh: "Prizren", "Gjakove", "Prishtine"