Publiko shpallje

Për të publikuar shpallje në Kastori, ju lutemi dërgoni në emailin info@kastori.net:

 • përshkrimin e konkursit, shpalljes apo listimit tuaj;
 • një logo të kompanisë ose organizatës.

Ofertat


Listim Standard
€15 (30 ditë)

 • Listim në pozicionin standard;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;

Listim i theksuar / Premium
€25 (30 ditë)

E zhvendos listimin në pjesën e sipërme të listës së konkurseve për të rritur shikueshmërinë.

 • Qëndron në krye të listës së konkurseve;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar.

Listimi Banner Leaderboard
€65 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës banner në ballinën e webfaqes para listës së konkurseve.

 • Banner 650×200 në ballinën e webfaqes;
 • Përfshin edhe ‘listimin e theksuar’;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Vizibilitet i shtuar i listimit;
 • Raport i detajuar përmes statistikave;
 • Sponsorizohet dhe postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Listimi Banner Sidebar 1
€40 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës banner në pjesën e djathtë të parë të webfaqes.

 • Banner 300×250 në pjesën e djathtë të parë të webfaqes;
 • Përfshin edhe ‘listimin e theksuar’;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Vizibilitet i shtuar i listimit;
 • Raport i detajuar përmes statistikave;
 • Sponsorizohet dhe postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Listimi Banner Sidebar 2
€35 (30 ditë)

Mundëson pozicionimin e reklamës banner në pjesën e djathtë të dytë të webfaqes.

 • Banner 300×250 në pjesën e djathtë të dytë të webfaqes;
 • Përfshin edhe ‘listimin e theksuar’;
 • Dizajni falas;
 • Aktiv deri në 30 ditë;
 • Vizibilitet i shtuar i listimit;
 • Raport i detajuar përmes statistikave;
 • Postohet në rrjete sociale;
 • Shpërndarje me email abonentëve të regjistruar;

Pozicionimi i listimeve

Kastori Ofertat

Për pyetje apo sqarime shtesë, ju lutemi na kontaktoni në email adresën: info@kastori.net