Prizren

Advertisement
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Mar, 05
Ministria e Zhvillimit Rajonal Kosovë Mar, 05
Ministria e Zhvillimit Rajonal Kosovë Mar, 05
Ministria e Shëndetësisë Kosovë Mar, 05
Ministria e Shëndetësisë Prishtinë Mar, 05
Driver-Clerk e re Punë
World Health Organization Prishtinë Mar, 05
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Mar, 05
EBRD Mitrovicë Mar, 04
Alternative Dispute Resolution Center Kosovë Mar, 04
Community Building Mitrovica (CBM) Mitrovicë Mar, 04
Deutsche Welle Kosovë Mar, 04
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Mar, 04
UNMIK Prishtinë Mar, 04
Interns (3) Punë
DEMOS Project Helvetas Prishtinë Mar, 04
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Mar, 03
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Mar, 03
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Mar, 03
International Organization for Migration (IOM) Kosovë Mar, 03
  • Kërko punë Prizren: Të gjitha listimet dhe konkurset për punë, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, për Komunën e Prizrenit.
  • Anëtarësohu në Grupin Kastori Prizren në Facebook dhe njoftohu rregullisht me njoftimet e fundit të publikuar në Kastori për Prizrenin.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.