Prizren

UNDP Kosovo Kosovë Qer, 17
UNDP Kosovo Kosovë Qer, 17
USAID Kosovo Kosovë Qer, 17
OSCE Mission in Kosovo Mitrovicë Qer, 17
OSCE Mission in Kosovo Gjilan Qer, 17
Ndërmarrja Publike Banesore Prishtinë Qer, 17
Infermier/e (8) e re Punë
Ministria e Shëndetësisë Dragash Qer, 16
Komuna e Gjakovës Gjakovë Qer, 16
Pozitat e lira (4) e re Punë
Teatrin Profesionist “Istref Begolli” Pejë Pejë Qer, 16
Komuna e Prizrenit Prizren Qer, 16
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Prishtinë Qer, 16
QKMF Prishtinë Prishtinë Qer, 16
Iniciativa për Drejtësi dhe Barazai - INJECT Kosovë Qer, 16
World Health Organization Kosovë Qer, 16
Voucher Examiner e re Punë
USAID Kosovo Prishtinë Qer, 16
Komuna e Prishtinës Prishtinë Qer, 16
Komuna e Prishtinës Prishtinë Qer, 16
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Qer, 16
NPBP Prishtinë Qer, 16
  • Kërko punë Prizren: Të gjitha listimet dhe konkurset për punë, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, për Komunën e Prizrenit.
  • Anëtarësohu në Grupin Kastori Prizren në Facebook dhe njoftohu rregullisht me njoftimet e fundit të publikuar në Kastori për Prizrenin.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.