Portal Pune Prishtinë

KEP Trust Prishtinë Jan, 18
Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) Prishtinë Jan, 17
HANDIKOS Prishtinë Jan, 17
U.S. Embassy Kosovo Prishtinë Jan, 17
U.S. Embassy Kosovo Prishtinë Jan, 17
UNMIK Prishtinë Jan, 17
Council of Europe Prishtinë Jan, 17
HANDIKOS Prishtinë Jan, 17
UNDP Kosovo Prishtinë Jan, 17
UNDP Kosovo Prishtinë Jan, 17
Instituti Albanologjik Prishtinë Jan, 17
TEB Prishtinë Jan, 14
EUSR in Kosovo Prishtinë Jan, 14
OSCE Prishtinë Jan, 13
American School of Kosova Prishtinë Jan, 13
American School of Kosova Prishtinë Jan, 13
IPKO Prishtinë Jan, 13
HANDIKOS Prishtinë Jan, 12
IPKO Prishtinë Jan, 12
IPKO Prishtinë Jan, 12
IPKO Prishtinë Jan, 12
HANDIKOS Prishtinë Jan, 12
OSCE Prishtinë Jan, 11

Portal Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe shpalljet për aplikim për punë, grante, tendera, bursa, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Kastori Prishtinë në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Vërejtje: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.