Portal Pune Prishtinë

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) Prishtinë Sht, 22
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Sht, 22
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Sht, 22
Trafiku Urban Prishtinë Sht, 22
Trafiku Urban Prishtinë Sht, 22
TEB ShA Prishtinë Sht, 21
Cooperative Association of Pristina Employees Prishtinë Sht, 20
UNMIK Prishtinë Sht, 20
UNMIK Prishtinë Sht, 20
USAID Kosovo Prishtinë Sht, 17
Millennium Foundation of Kosovo (MFK) Prishtinë Sht, 17
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Prishtinë Sht, 17
Spinp Agency Prishtinë Sht, 16
Agjencia Kadastrale e Kosovës Prishtinë Sht, 16
Komuna e Prishtinës Prishtinë Sht, 16
Club Alpbach Kosovo Prishtinë Sht, 16
KOSTT Prishtinë Sht, 15
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Prishtinë Sht, 15

Portal Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe shpalljet për aplikim për punë, grante, tendera, bursa, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Kastori Prishtinë në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Vërejtje: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.