Portal Pune

Advertisement
UNICEF Prishtinë Maj, 14
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Maj, 14
Komuna e Novobërdës Novobërdë Maj, 14
Komuna e Novobërdës Novobërdë Maj, 14
Komuna e Kaçanikut Kaçanik Maj, 14
QKMF Drenas Drenas Maj, 14
QKMF Pejë Pejë Maj, 14
Komuna e Gjakovës Gjakovë Maj, 12
Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë Prishtinë Maj, 12
U.S. Embassy Kosovo Prishtinë Maj, 12
Zyra e Kryeministrit Kosovë Maj, 12
Logoped/e Punë
Komuna e Kamenicës Kamenicë Maj, 10
Komuna e Kamenicës Kamenicë Maj, 10
Komuna e Kamenicës Kamenicë Maj, 10
Psychologist Punë
CONCORDIA Projekte Sociale Prizren Maj, 09
CONCORDIA Projekte Sociale Prizren Maj, 09
OSCE Mission in Kosovo Prishtinë Maj, 07
Komuna e Prishtinës Prishtinë Maj, 07
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Maj, 07
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Maj, 07
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Maj, 07
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Maj, 07
UN Volunteers Prishtinë Maj, 07
Komuna e Pejës Pejë Maj, 06
Komuna e Pejës Pejë Maj, 06
  • Kërko punë: Të gjitha konkurset dhe ofertat për punë, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, duke përdorur një platformë të vetme.
  • Apliko për punë: vizito faqen Resurse për punë për shumëllojshmëri të dokumenteve për t’ju ndihmuar dhe udhëzuar gjatë procesit të punëkërkimit dhe punësimit.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.