Portal Pune

Komuna e Rahovecit Rahovec Gus, 11
Komuna e Rahovecit Rahovec Gus, 11
EULEX Prishtinë Gus, 10
Ministria e Zhvillimit Rajonal Prishtinë Gus, 10
Artmotion Prishtinë Gus, 10
Mersine Junik Gus, 10
Ministria e Mbrojtjes Kosovë Gus, 10
People in Need Prishtinë Gus, 10
Interex Prishtinë Gus, 07
Interex Prishtinë Gus, 07
Komuna e Deçanit Deçan Gus, 07
Aztech Prizren Gus, 07
Dizajner/e Punë
Aztech Prishtinë Gus, 07
Ministria e Punëve të Brendshme Prishtinë Gus, 07
Opportunity Center Prizren Gus, 07
Komuna e Prizrenit Prizren Gus, 07
The Ideas Partnership Prishtinë Gus, 07
Termokos Prishtinë Gus, 07
RYCO Tiranë Gus, 06
International Security Prishtinë Gus, 05
BARREL Cafe Lounge Prishtinë Gus, 05
Peer Educators Network (PEN) Kosovë Gus, 05
Komuna e Malishevës Malishevë Gus, 05
Roje Punë
Komuna e Deçanit Deçan Gus, 05
Mësues/e Punë
Komuna e Lipjanit Lipjan Gus, 05
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Prishtinë Gus, 05
Komuna e Pejës Pejë Gus, 05
  • Kërko punë: Të gjitha konkurset dhe ofertat për punë, grante, tendera, bursa dhe trajnime profesionale, duke përdorur një platformë të vetme.
  • Apliko për punë: vizito faqen Resurse për punë për shumëllojshmëri të dokumenteve për t’ju ndihmuar dhe udhëzuar gjatë procesit të punëkërkimit dhe punësimit.
  • Vërejtje: Njoftimet e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.