Konkurse per pune

Zepter Kosova Prishtine Qer, 19
Arkitekt/e Pune
Pozhegu Brothers Prishtine Qer, 19
Novus Consulting Prishtine Qer, 19
Novus Consulting Prishtine Qer, 19
Novus Consulting Prishtine Qer, 19
Novus Consulting Prishtine Qer, 19
DAI Prishtine Qer, 19
ZKM Prishtine Qer, 19
Shkolla Digjitale Prishtine Qer, 19
GIZ Prishtine Qer, 19
Driver Pune
GIZ Prishtine Qer, 19
KW4W Prishtine Qer, 19
Aztech Prishtine Qer, 19
Gazeta Metro Prishtine Qer, 18
Kimerk Prishtine Qer, 18
CDF Prishtine Qer, 18
MASHT Prishtine Qer, 18

Konkurset e publikuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve. Lexo më shumë për politikën tonë të privatësisë.