Oferta Pune Prishtinë

Qatar Pristina Kosovo Banner
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale Prishtinë May, 27
Zyra e Kryeministrit Prishtinë May, 27
Ministria e Mbrojtjes Prishtinë May, 27
Ministria e Drejtësisë Prishtinë May, 27
Vozitës e re Punë
HANDIKOS Prishtinë May, 26
HANDIKOS Prishtinë May, 26
Fizio-terapeut/e e re Punë
HANDIKOS Prishtinë May, 26
KEDS Energy Prishtinë May, 25
Analyst Punë
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Prishtinë May, 25
IPKO Prishtinë May, 25
Council of Europe Prishtinë May, 24
Zyra e Kryeministrit Prishtinë May, 23
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë May, 23
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë May, 23
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) Prishtinë May, 21
Agjencia për Barazi Gjinore Prishtinë May, 18

Oferta Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe ofertat për punë, grante, tendera, bursa, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Kastori Prishtinë në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Vërejtje: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.