Oferta Pune Prishtinë

IPKO Prishtinë Jun, 28
Komuna Prishtinë Prishtinë Jun, 28
Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë Prishtinë Jun, 28
KEDS Energy Prishtinë Jun, 27
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 27
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 27
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 27
Help Kosovo Banner
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) Prishtinë Jun, 27
UNMIK Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) Prishtinë Jun, 24
GIZ Kosovo Prishtinë Jun, 23
GIZ Kosovo Prishtinë Jun, 23
Kuvendi i Republikës së Kosovës Prishtinë Jun, 23
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Prishtinë Jun, 22
Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) Prishtinë Jun, 22
EULEX Prishtinë Jun, 21

Oferta Pune Prishtinë – Kastori:

  • Prishtinë: Të gjitha konkurset dhe ofertat për punë, grante, tendera, bursa, dhe trajnime, për Komunën e Prishtinës.
  • Facebook: Anëtarësohu në Grupin Kastori Prishtinë në Facebook dhe njoftohu rregullisht me shpalljet e fundit të publikuar në Kastori për Prishtinë.
  • Vërejtje: Konkurset e postuara në Kastori janë të dërguara nga persona të tretë në platformën tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen dhe vërtetësinë e listimeve.