Pakot Vjetore Premium

Për më shumë informacion rreth formave dhe mundësive ekzistuese të abonimeve të pakove vjetore që ne i ofrojmë për biznese dhe organizata në Kosovë, ju lutemi na kontaktoni në emailin info@kastori.net.

Premium

€150.00
365 ditë
 • Listimet e përfshira
 • Listim i theksuar
 • Theksuar
 • Ditë aktive: 30
 • Numri i listimeve: 10

Plus

€250.00
365 ditë
 • Listimet e përfshira
 • Listim i theksuar
 • Theksuar
 • Ditë aktive: 30
 • Numri i listimeve: 10
 • Banner Sidebar
 • Ditë aktive: 30
 • Numri i listimeve: 10