Pakot Vjetore Premium

Për më shumë informacion rreth formave dhe mundësive ekzistuese të abonimeve të pakove vjetore që ne i ofrojmë për biznese dhe organizata në Kosovë, ju lutemi na kontaktoni në emailin info@kastori.net.